Billedet på sidehoved

VESTRUP SKOLE og LBO

      Vuggestue - Børnehave - Skole - SFO          

                  

                              EN PERLE I VESTHIMMERLAND

Billedet på sidehoved
Kære forældre.
 
Vi er glade for at byde jeres barn og jer velkommen på Vestrup Skole, og vi glæder os til at samarbejde med jer i årene fremover.
            
Jeg håber, at I vil få glæde af oplysningerne på vores hjemmeside.
Rigtig god fornøjelse
 
Venlig hilsen
 
Sonja Paulin
Skoleleder
 
                                    
VESTRUP SKOLE                                             KERNEHUSET
Vestrupvej 23                                                                      Vestrupvej 15
Vestrup                                                                                Vestrup
9600 Aars                                                                            9600 Aars
Tlf. 99 66 89 00                                                                  Tlf. 99 66 89 10
 
    
Skoleleder                                                     Leder
Sonja Paulin                                                                           Lone Vestergaard Andersen
Tlf. 2890 9996   
 
Pedel                                        
Anders Kristensen 
 
Pedelmedhjælper                                               
Ove Pihl                            
              
Sekretær 
Ditte Brix / Kirsten Persson Kristensen
 
 
Ringetider 
8.15 -   9.00           1. lektion
9.00 -   9.45           2. lektion
 
10.05 - 10.50          3. lektion
10.50 - 11.35          4. lektion
 
12.05 - 12.35          5. lektion
 
12.45 - 13.30          6. lektion
13.30 - 14.15          7. lektion
 
14.15 - 14.30          8. lektion
 
14.30 - 15.15          9 lektion
 
 
 
 
 
 
Samarbejdet mellem skolen og hjemmet
 
Møder og samtaler
Folkeskoleloven indeholder bestemmelser, som placerer forældrene ret præcist i forhold til skolen.
Formålsparagraffen fastslår, at folkeskolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene.
Dermed er det altså slået fast, at både skolen og forældrene skal bidrage aktivt til samarbejdet, hvis opgaven skal kunne løses.
 
Hvis forældrene skal kunne være med i dette samarbejde, er det nødvendigt, at lærerne sørger for at fortælle dem og drøfte med dem, hvad det er, der foregår i skolen. Det gælder både det helt kontante, som hvad undervisningen handler om, og hvordan den foregår, men også det lidt mere overordnede om de tanker, der ligger bag lærernes valg. Det gælder ikke mindst i forhold til, at lærerne – uanset om de ønsker det eller ej – er med til at sætte normer og grænser for eleverne. Lærerne deltager i opdragelsen af børnene, og det er helt sikkert, at lærernes synspunkter på dette område ikke kan falde sammen med alle forældres. På det årlige forældremøde i alle klasser kan man snakke om de fælles ting. Derfor tilrettelægges dette møde i samarbejde mellem klasselærer og klasseforældreråd.
 
Skolen har miljø og trivsel som indsatsområde – mobning skal derfor på dagsordenen til forældremøde.
 
I § 13 står der, at forældrene regelmæssigt skal underrettes om skolen syn på barnets udbytte af skolegangen. I samarbejdet indgår altså en side, der gælder information om, hvordan det går med den enkelte elev. Men det er ikke nok, at lærerne fortæller om deres oplevelse af barnet. Det er lige så vigtigt, at lærerne får besked om hjemmenes syn på, hvordan det går med barnet i skolen. Derfor har vi gennemført, at de to årlige møder om den enkelte elev kaldes forældresamtaler – og ikke konsultationer. To gange om året sikrer en vis regelmæssighed. Elevplaner udleveres inden samtalerne.
Den omfattende elevplan skal forældrene gennemgå sammen med barnet. Der kan også skrives bemærkninger til lærerne. Målet er at få en forbedret og kvalificeret samtale.
 
Efterhånden som eleverne bliver ældre, skal de lære at tage et større medansvar for deres eget udbytte af undervisningen. Derfor vil klasselærerne efterhånden forsøge at inddrage eleverne i forberedelse og gennemførelse af samtalerne, bl.a. ved også at have individuelle samtaler med dem.
 
Men kontakten mellem skole og hjem – begge veje – må ikke indskrænkes til disse faste møder. Det er vigtigt, at man holder hinanden underrettet om eventuelle store og små ting, der kan opstå undervejs. Og det er vigtigt, at man spørger, hvis der er noget, som man er i tvivl om. Hvis behovet er til stede, er der intet, der forhindrer, at der holdes flere møder end de faste.
 
 
Kontaktbog
Kontaktbogen skal betragtes som et naturligt led mellem hjem og skole, og skal altid opbevares i elevens skoletaske. Hvis der er meddelelser, der ikke egner sig til bogen, er man velkommen til at kontakte skolen pr. brev eller pr. telefon.
 
 

Forældredage

 
Forældre har altid mulighed for at følge undervisningen blot klasselæreren kontaktes senest dagen før.
 

Hensigten med forældredagene er, at forældrene skal have mulighed for at opleve, hvad der foregår på en så vidt muligt normal skoledag. Helt normale vil de aldrig være med gæster i klassen, og forældrene skal da også være forberedt på, at de nogle steder vil blive udsat for samme behandling som eleverne eller blive sat i arbejde på anden vis. Gæsterne bedes så vidt muligt følge hele timer for at forstyrre mindst muligt, men vi ved, at det kan være svært at overholde, hvis man skal rundt til flere børn.

 Hensigten er også, at eleverne skal opleve, at forældrene interesserer sig særligt for netop dem og deres skolegang. Derfor afvikles alle forældredage uden deltagelse af søskende, der ikke går i skole.

 Lørdagen kan ikke byde på noget, der ligner en normal undervisning. Dertil er der for mange besøgende. Men det har vist sig, at mange er glade for dagen. Begrundelserne fra nogle forældre er, at det er den eneste dag, hvor de har mulighed for at komme og fra andre, at det er en god måde at møde mange af de øvrige forældre på.

 Der er altid visse problemer med fravær, fordi mange af eleverne har fritidsaktiviteter liggende her, og fordi familierne tit er bundet andet steds i en weekend. Men bestyrelsen har besluttet at bevare lørdagen på trods af disse praktiske vanskeligheder. Dagen benyttes også til aflæggelse af bestyrelsens årsberetning og til dialog med forældrene på udvalgte områder.