Billedet på sidehoved

VESTRUP SKOLE og LBO

      Vuggestue - Børnehave - Skole - SFO          

                  

                              EN PERLE I VESTHIMMERLAND

Billedet på sidehoved
 
Skolens hovedbygning er bygget i 1963, og der er i 2009 suppleret med en indskolingsbygning, som indeholder klasselokale til børnehaveklassen og 1. klasse samt et specialundervisningslokale og 2 toiletter.
I 2009 har skolens gårdtoiletter gennemgået en omfattende renovering.
I august 2008 kunne vi indvie en ny legeplads og aktivitetsbane. Startkapitalen var 60.000 kr., som gennem en del år var sparet op af skolens sparsomme budget. Skolebestyrelsen havde succes med at skaffe sponsormidler, og i løbet af et år blev der indsamlet penge, så der samlet kunne investeres 250.000 kr. i en ny legeplads.
 
Der er faglokaler til musik, billedkunst, sløjd, hjemkundskab, skolebibliotek og idræt (dog kun med et omklædningsrum).
På edb området er skolen veludstyret, der er 18 edb maskiner på skolebiblioteket, små bærbare computer til alle elever, interaktive tavler i alle klasseværelser, samt en hel del Ipads til brug i undervisningen. Alle maskiner er i netværk, og har adgang til internettet og en omfattende programpakke.
Der er gode udendørs faciliteter med en stor sportsplads og en ny legeplads med en multibane.
 
På det pædagogiske område er der mange tiltag:
 • Ved fælles hjælp af lærere, elever, forældre er der blevet rejst to ”huggehuse”, som bl.a. bliver brugt til N/T timer. I 2009 blev der i forbindelse med et udviklingsprojekt indlagt vand og el i huggehusene, der er bålplads, og mulighed for at bruge en mobil smedje på pladsen.
 • Vi har en skurvogn ca. 1 km. fra skolen, i naturterræn.
 • Kost og motion har gennem en del år været et indsatsområde.
 • Eleverne i de små klasser starter hver morgen med en løbetur.
 • Der kan bestilles mælk og frugt.
 • Vi har en filmklub for indskolingen.
 • Vi har et aktivt musikliv bl.a. kor. Med hjælp fra musikskolen bliver der undervist i brug af forskellige instrumenter. Der er forårs og julekoncert.
 • Skolefesten foregået i et cirkustelt, så der er plads til alle skolens elever og forældre på en gang, og der er blevet tradition for, at 4.-7. klasse opfører en musical. Til diverse arrangementer skolefest, koncerter, m.v. er det forældrene, der står for kaffebord og kagebageri.
 • Skolen som kulturcenter er tanken bag ”Åben Skole”. Et aktivitets-udvalg med repræsentanter fra foreninger, inklusiv pensionister og menighedsråd, i skoledistriktet står bag 2 årlige arrangementer med fællesspisning, (forældrene i en klasse står for madlavning) derefter er der værksteder af forskellig art. Selve arrangementet løber rundt med en pris på 20 kr. for et måltid varmt mad.
                                                                                      
Tre i en:
Vestrup skole er en del af en landsbyordning (LBO). LBO betyder, at skolefritidsordningen også indeholder en børnehave - Kernehuset og den 1. august 2014 kom vuggestuen Mariehønen til. Kernehuset har forholdsvis nye og tiltalende lokaler fra 1994, men bruger også skolens faciliteter.
 
Der er ca. 10-12 pladser i Vuggestuen Mariehønen, ca. 55 pladser i børnehaven og 40 pladser i fritidsordningen.
I Kernehuset er der ansat 8 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere.
Børnene har altså mulighed for at begynde hos os i Kernehuset som 0-årig og fortsætte, indtil de som 13-årige forlader 6. klasse, hvor Østermarkskolen er distriktsskole for overbygningen. 
 
Kernehuset og Skolen har et tæt samarbejde:
Det sidste år inden børnene skal i skole, har vi en del tiltag for at sikre en god og velfungerende overgang til skolelivet:
 • Kernehuset holder forældremøde i september. Forældre til gruppen af kommende børnehaveklassebørn møder her for første gang børnehaveklasselederen, hun fortæller om livet i en børnehaveklasse, og om hvad der lægges vægt på i det daglige. Der bliver talt om gensidige forventninger til hinanden på dette møde. Det betyder, at forældrene ved, hvor vægten skal lægges, for at børnene er klar til skolens udfordringer, (mødet er næsten 1 år før børnene starter i børnehaveklassen).
 • I løbet af det efterår, før børnene skal i skole, starter vi samarbejdet, hvor børnene er inddraget. Her tilrettelægges et forløb, hvor den nuværende børnehaveklasse, og de kommende børnehaveklassebørn i fællesskab arbejder med et emne eller et projekt. Børnene er delt i mindre grupper på tværs af de to aldersgrupper, og har på skift pædagoger fra børnehaven og børnehaveklasselæreren som projektledere. Dette forløb gentages i foråret.
 • De ældste børnehavebørn har et forløb over 10 gange, hvor en af musiklærerne fra skolen underviser børnene i forskellige musiske aktiviteter.
 • Ved forældresamtaler for kommende børnehaveklassebørn,  deltager børnehaveklasselederen i disse samtaler i Kernehuset. På den måde kender hun børnene rigtig godt, inden de starter i skolen, og evt. udfordringer kan imødekommes bedst muligt.
 • Når der indkaldes til første møde for kommende børnehaveklassebørns forældre i juni måned, deltager der pædagoger fra Kernehuset i dette møde. Det samme gør sig gældende for det første forældremøde, der afholdes, når børnene er startet i skolen.
 • I løbet af efteråret indkalder børnehaveklasselederen til forældresamtaler, her deltager en pædagog fra Kernehuset.
 • I de øvrige indskolingsklasser er der også forældresamtaler, hvor der er mulighed for, at pædagoger fra Kernehuset deltager.
 
Der er dagligt kontakt imellem skolens indskolingslærere og pædagogerne fra Kernehuset. Det betyder, at hvis der har været noget med et barn i skoletiden, så kommer beskeden med videre til Kernehuset. Det giver en tryghed for alle.  Der er i øvrigt altid et skærpet samarbejde lærere og pædagoger imellem, omkring de børn der af den ene eller anden grund ikke trives/fungerer, som de bør.