Billedet på sidehoved

VESTRUP SKOLE og LBO

      Vuggestue - Børnehave - Skole - SFO          

                  

                              EN PERLE I VESTHIMMERLAND

Billedet på sidehoved

Find en pind og skab en figur på 1 time

 • ikon
  Sonja Paulin Antonsen den 05-02-2018
  VIGTIG INFORMATION OM SKOLEBESTYRELSESVALGET 2018

  Valgmøde mandag den 19. marts kl. 19.00 - 20.30 i mødelokalet i Minihal Vestrup

  Valgmødet ledes af Pedel og byrådspolitiker Anders Kjær Kristensen


  Der skal afholdes valg til skolebestyrelsen ved Vestrup Skole og LBO.

  Vær opmærksom på at bestyrelsen er en fælles bestyrelse med forældrerepræsentanter fra vuggestueafdelingen, børnehaveafdelingen og skolen.

  Der er 7 forældrerepræsentanter i bestyrelsen - dertil har vi brug for mindst 2 suppleanter.

  Som noget nyt vil vi fremover arbejde med forskudte valg. Det betyder at 3 repræsentanter valgt i år vil være på valg igen allerede om 2 år. Fra starten af skoleåret 2020 sidder alle forældrevalgte i 4 år, med mindre deres børn forlader Kernehuset eller skolen.

  På Vestrup Skole og LBO Kernehuset er der tradition for fredsvalg. Dvs. at man på valgmødet, den 19. marts, finder de forældrerepræsentanter, der er behov for. På valgmødet prioritere man listen og aftaler, hvem der sidder for 2 år, hvem der sidder for 4 år, og hvem der er suppleanter. Såfremt der ikke indenfor 10 dage efter valgmødet kommer indsigelser til denne prioritering, eller nye kandidater stiller op, er valget afgjort ved et såkaldt fredsvalg. I modsat fald planlægges et afstemningsvalg der afvikles senest torsdag den 17. maj.

  Den nye skolebestyrelse tilltræder hvervet 1. august 2018

  Fra mandag den 12. februar vil forældremyndighedsindehavere ved henvendelse til skolens kontor kunne sikre sig, at de står opført på valglisten - altså er valgbare og har valgret.

  Valgbestyrelsen er nedsat på SB møde 25. januar og består af nuværende skolebestyrelsesformand Jakob Nørgaaard, forældrerepræsentant Anders Dalsgaard Pedersen og skoleleder Sonja Paulin Antonsen

  Vedhæftet dette opslag er der en folder, der fortæller mere om det vigtige arbejde i skolebestyrelsen og om valget.
   
 • ikon
  Sonja Paulin Antonsen den 14-01-2018
  Filmklub

  Støtteforeningen afholder sammen med SFO: frivillig, gratis filmklub for alle skolens elever 0. - 3. årgang (også dem der ikke går i SFO)

  18. januar
  15. februar
  22. marts

  hver gang i tidsrummet 14.20 - 16.00. Filmene vises i skolens auditorie (ved siden af SFO). Familierne skal selv sørge for hjemtransport.

  Ud over SFO personale er der også hver gang en voksen fra Støtteforeningen.

  Filmen 18. januar er "Grusomme mig 3"
 • ikon
  Sonja Paulin Antonsen den 14-01-2018
  BØRNE DISKO

  Støtteforeningen ved Vestrup Skole og LBO Kernehuset er klar med et nyt tilbud:

  Fredag den 13. april kl. 18.30 - 21.00 er der gratis BØRNE DISKO for alle børn 0. - 6. årgang - også fra andre skoler end Vestrup.

  Der er ingen tilmelding, gratis entre og snolder, sodavand og fed musik til dem, der møder op.

  Støtteforeningen er arrangør, men de vil gerne have hjælp fra andre forældre til elever på Vestrup Skole: Henvendelse herom til Karen-Marie Gram Olesen senest 13. marts over intra eller på mobil 22797397
   

Besøgstæller

183346